2x:
ei
ei ma ka ma ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma di ei
a ma bi

ei

ei
ei ma ka pa ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih di a
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

REFRAIN:
a ke ma ya we
a ba di a
a bih di a
a bih di a
a bih di a
a bih di
a bih di
a bih di
a bih di a

ei
ei ma ka ma ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih da yei
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

[REFRAIN]

4x:
e mus
a di e mus
a di e-ah

ah

4x:
a ki ma na ma we na ma ga dis

4x:
a ya ma ye ka ma
(a ya ma yei!)
a ya ma ye ka
(a ya ma yei!)

a...

ei
ei ma ka pa ya
ei
ei ma ka ma ya
a ba di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih di a
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

[REFRAIN]

ei
ei ma ka ma ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih da yei
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

[REFRAIN]

4x:
e mus
a di e mus
a di e-ah

[Cascaded]
a
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma

4x:
a ya ma ye ka ma
(a ya ma yei!)
a ya ma ye ka
(a ya ma yei!)

Repeat until end:
[Cascaded]
ei...
ei ma ka ma amaka baya ha bai


ei ma ka ma amaka baya ha bai
ei...

Composição: Karl Jenkins / Tony Iommi