Låt se nu, hur gör man från början
Jag tror att vi gör så här
om ett alfabet börjar ABC
börjar skalan med namnen Do Re Mi (do re mi)
Do Re Mi -det blir en liten melodi
Do Re Mi -Do Re Mi Fa So La Si

Maria: Jag ska försöka göra det lite lättare för er

Do -var det som hände då
Re -är repet som man drar
Mi -en mil att orka gå
Fa - är farfars farfars far
So -små blommor på en äng
La -kan har man i sin säng
Si - är si men inte så
och sen upp till nästa do-o-o-o

Do -var det som... (repeat)

Do Re Mi Fa So La Si Do -So Do!

Barnen: Är det det här du kallar en sång?
Maria: Nej, det här är bara byggstenarna man använder sig av när man gör en sång
Barnen: Hur gör man då?
Maria: Ja, man blandar ihop dom, så här:

So Do La Fa Mi Do Re
Försök!
Barnen: So Do La Fa Mi Do Re
So Do La Si Do Re Do
Alla: So Do La Si Do Re Do

So Do La Fa Mi Do Re -Bra!
So Do La Si Do Re Do -Jättebra!

Barnen: Men det betyder ju ingenting!
Maria: Men då stoppar vi in ord
ett ord för varje ton, så här

När man skalan känner till
kan man sjunga vad man vill
När man skalan känner till
kan man sjunga vad man vill

Do -var det som...

Do Re Mi Fa So La Si Do
Do Si La So Fa Mi Re Do
Mi Mi Mi So So Re Fa Fa La Si Si Do
Mi Mi Mi So So Re Fa Fa La Si Si....
När man skalan känner till
kan man sjunga vad man vill

Do -var det som...

Composição: