Måne och sol
Vatten och vind
Och blommor och barn
Skapade Gud
Himmel och jord
Allting är hans
Herren vår Gud vill vi tacka
Herre, vi tackar dig
Herre, vi prisar dig
Herre, vi sjunger ditt heliga namn

Jesus, Guds son
Levde och dog
För alla, för oss
Lever idag
Ja, han är här
Ja, han är här
Herren vår Gud vill vi tacka
Herre, vi tackar dig...

Anden, vår tröst
Levande, varm
Och helig och stark
Talar om Gud
Stöder och bär
Dag efter dag
Herren vår Gud vill vi tacka
Herre, vi tackar dig...

Composição: Britt G. Hallqvist / Egil Hovland