Spiritual

Adan la vi tini moman pou ri moman pou sa pléré
Ou pa bizwen rivé premié, lésanciel sé kè lanmou aw pa pè
Alo maché tet' aw bien haut pou pé sa bien gadé a lantou aw
Gadé yo chèché nom a yo, asi chimin lavi ni rakoussi
Ni sa ki préféré pren bon et sa ki préféré souri mové
Ni sa ossi ki ja pren fè malgré tou sa yo motivé rivé

Hoho ho ho ho spiritual!!!
Hoho ho non non non spiritual!!!

Ni sa ossi ki ja pren fè malgré tou sa yo motivé rivé

Si ou choisi rivé pli haut aprenn' konet' profondè a kè aw
Rijité sa ki pli mové, ko aw ké libéré pou ou monté
Oui sa ka dépen' dè lespri aw si ou vlé touvé nom aw maké lov'

Hoho ho ho ho spiritual!!!
Non non non spiritual!!!

Oui sa ka dépen' dè lespri aw si ou vlé touvé nom aw maké lov'

Même si on jou ou vin' tribiché sé pa méchan ki ké roulévéw, non non
Get up please, get up, get up
Lanmou tousel gravé en kè aw
Sé li ki ké pé météw si pié, lévé
Eséyé vancé ti gout' pli lion
Ou press rivé ka mankéw dé mach', tchimbé yé yé
Douvan zié aw ni on pot ouvè
On spot' limiè koulè spirituel
Souri souri

Ho ho spiritual!!!
Non non non spiritual!!!

Même si on jou ou vin' tribiché sé pa méchan ki ké roulévéw, non non
Get up , get up, get up
Lanmou tousel gravé en kè aw
Sé li ki ké pé météw si pié, lévé
Eséyé vancé ti gout' pli lion
Ou press rivé ka mankéw dé mach', tchimbé yé yé
Douvan zié aw ni on pot ouvè
On spot' limiè koulè spirituel
Souri souri souri

Ho ho spiritual!!!
Non non non spiritual!!!

Composição: