minami no shima wa
atta ke-e
atama pokopoko
aho baka

kita no shima wa
samui
atama buruburu
aho baka

higashi no shima wa
asa haya-e
genki morimori
aho baka

nishi no shima wa
yoru oso-e
karada ukiuki
aho baka

aā akubideta
min'na nikoniko
aho baka

Composição: Luffy