• #
  Song
 • Hamartia: Movement I (Exordium)
 • Hamartia: Movement II
 • Exaleiphein: Movement I
 • Exaleiphein: Movement II
 • Splagchna (Instrumental)
 • Xenos: Movement I
 • Xenos: Movement II
 • Prelude (Instrumental)
 • Benediction
Record Label: Hope Prevails Productions