Photo of the artist Disney

O Rei Leão - One By One

Disney


Ibabeni njalo bakithi
Ninga dinwa
Ninga phelelwa nga mandla
Siya ba bona
Bebe fun' ukusi xeda
One by one
Ngeke ba lunge
One by one
Sizo nqoba
One by one
Ngeke ba lunge
One by one
(Repeat)

Sizo nqoba
Ngoba thina
Siya zazi
We know who we are
Ngoba thina
Because
Siya zazi
We know who we are
(Repeat)

Zobona bayabaleka
Come and see
Zobon, zobona
The cowards are running away
Zobon, zobona
Zobon, zobona
Zobon
Amagwala

Ibala lami
The color of my skin
Elimnyama
That is dark
Ndiya zidla ngalo
I'm proud of it

Ibala lami
The color of my skin
Elimnyama
That is dark
Ndiza kufa nalo
I will die with it

Ibala lami
The color of my skin
Elimnyama
That is dark
Ndiya zidla ngalo
I'm proud of it

Kumnandi
Oh yes
Kwelakakith Eafrica
It's beautiful in Africa

Add to playlist Size Tab Print Correct