Bi je pisnik, sva mu fala:
galeb najde svoju hrid,
lažina je spokoj dala,
a staðuni vièni slid.

Bi je pisnik, sad ga nima:
dan je težak, grub i siv,
ma još grmi bombardina
ka da je još uvik živ.

Bi je pisnik - i te kaki!
infišan u lipi stih;
piva ga je èovik svaki
uz flautu i uz mih.

Bi je pisnik, bi je pravi;
kuša je èa vridi svit.
Život je u pismu stavi,
a u glavi bi mu Split.

Bi je pisnik, dite grada:
i bez njega, njegov dil,
lira, cvit i balustrada
cileg je u verše zbi.

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct