Shake it off

El Perro del Mar

views 74

I said that I will but I won't
I said that I will but I won't
I said that I will
And I said that I will
I said that I will but I won't

I said that I can but I don't
I said that I can but I don't
I said that I can
And I said that I can
I said that I can but I don't

Sha-sha-shake
Sha-sha-shake
Sha-sha-shake it off
Sha-sha-shake
Sha-sha-shake
Sha-sha-shake it off

I said that I will but I won't
I said that I will but I won't
I said that I will
And I said that I will
I said that I will but I won't

I said that I do but I don't
I said that I do but I don't
I said that I do
And I said that I do
I said that I do but I don't

Sha-sha-shake
Sha-sha-shake
Sha-sha-shake it off
Sha-sha-shake
Sha-sha-shake
Sha-sha-shake it off

Add to playlist Tamanho Tab Print Correct