views 43

Osmy Svetadiel

Elan


Dievèatá z titulných stránok
kradnú tam svojimi dotykmi spánok
èas je med, deò s nocou splýva
a každý bez spánku sníva

Svetadiel najkrajších prianí
Svetadiel chranený nehou dlaní
èas je med, deò s nocou splýva
a každý bez spánku sníva

Chráò nás vzácna nevšednos chlapèenských túžob
ty vzácna nevšednos chlapèenských túžob
život je šanca ma rád

Chráò nás ôsmy svetadiel krajinu prázdnin
zem veènej mladosti, svetadiel lásky
život je šanca ma rád

Chráò nás - krásne dievèatá z titulných stránok
tam kradnú svojimi dotykmi spánok
život je šanca ma rád

Chráò nás - Chráò nám slneèný horúèka stúpa
za kvet nás predajú a nehu kúpia
život je šanca ma rád

Chráò nás - všetkých priate¾ov tichúèko skúsme
da úsmev za lásku, lásku za úsmev
život je šanca ma rád

Chráò nás ôsmy svetadiel krajinu prázdnin
svet veènej mladosti, svetadiel lásky
život je šanca ma rád

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct