views 12

Odkazova

Elan


Jednou rukou zhasnem svetlo druhou láska ešte tmu
Bude tu raj a v òom peklo, èo je von, to bude dnu
Tiché teplo našich tiel, tajnej knihy tajný diel
Èítame si nežne z dlane ïalej, než je zakázané

Nájdeme si vlastný vesmír
tam, kde znie pieseò piesní
zo vzdychov a vášní
Pre dotyky s dvoma hrotmi vyšepkám ti všetko do tmy
ako pravý básnik

ref:
Oooó - Modlivka nábožná
Oooó - únavu nepozná
Oooó - Modlivka nábožná
Oooó - úžasne bezbožná

Poznám jedno náboženstvo - niekoho ma strašne rád
v jednej žene celé ženstvo miliónkrát milova
pod vankúš ti schovám strach a moja ruka ako žiak
potichu a zvlieka z kože, kto zakáže, èo sa môže

ref: Oooó - Modlivka ...

Pod sprchou bozkov a nežných slov
vedie nás láska ohòom a tmou
zo vzdychov a vášní
pre Venušu s dvoma hrotmi vyšepkám sa celý do tmy
ako pravý básnik

ref: Oooó - Modlivka ...

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct