Kung ang iyong problema
Ay ang iyong mukha
Wang nang mag-alala
Pagkat nandito na

Ang sagot sa lahat ng
Problema mo sa mga babae
Ang gamut sa lahat ng pag-
Kakabigo ng mga lalake

Nandito na ang papa
Papa Cologne

Mag-aamoy mayaman
Kahit na pag-pawisan
Di na mahihirapan
Diretso ng kanto

Kung saan may tindahang
Mapagbibilhan nitong
Produkto
Siguradong patok (at wala
Kang putok) garantisado

Gumamit ng papa papa cologne

My name is Peter North and I'm
from Houston/Colorado
I play a lot of tennis and I
Know a little judo
My darling likes me smelling
Good
It always turns her on
That's why I always use papa
Cologne

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct