Gitme harcanmaz acýlar gitmekle
Ki ben daha yeni çýktým gün ýþýðýna
Bilmiyorsun
Batakla deviniyor vardýðýn kentler
Gitme, gittikçe gömülüyorsun
Gitme dudaðýnda yaþandý bütün korkular
Daha yeni buldum gülüþü mü
Oysa gitme
Çýrýlçýplak bu þiirden

Bilmiyordun, beklemiyordun bu yaðmuru
Küskün bir bulut mu býraktýn ardý sýra?

Gitme, eksik vermisim çocukluðumun ölü kuþlarýný
Heeem eskimez suçlar hatýrlandýkça
Bilmiyorsun, bütün kehanetlerim doðruladý kendini
Az önce öldürürdü bir benzerim
Gitme, gittikçe bana benziyorsun

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct