Ýþte þuramda bir sancý var
Bul bulabilirsen
Maðripte sen maþrukta ben
Gel gelebilirsen
Salýný da salýný da düþtün içime
Hadi çýkar çýkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
Bu mevsimde çok güzel olursun
Düþlerimin içinde
Ben kendi sokaðýmda kayboldum
Mavilerin içinde
Salýný da salýný da düþtün içime
Hadi çýkar çýkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct