vistas 39

Fourteen Black Paintings

Peter Gabriel


From the pain come the dream
From the dream come the vision
From the vision come the people
From the people come the power
From this power come the change