• #
  Song
 • Lights Go Out
 • Hikari
 • AADAAKOODAA
 • Toaru Haru no Hi
 • Zen Zen Zense
 • "I" Novel
 • Ame no Hi ni Kiku
 • Shuukan Shonen Jump
 • Bouningen
 • Kigou Toshite
 • Hitoboshi
 • Sparkle
 • Bring Me The Morning
 • O&O
 • Kokuhaku
Record Label: EMIJ