Bunny Style

T-ara

vistas 501

boy, can you hear my voice
Hey, don’t leave me alone

Bunny style, baby bunny style
Baby bunny style, baby bunny style
Bunny style, baby bunny style
Baby bunny style, baby bunny style

Bye bye shitaku sami shikunete
Anata ni mata sugu ai takumaru
(So much, so so much)
Nono sunao ni nara nakunate
Jirijiri shock kina inei seiji
(Tonight, to tonight)

Atai no, ima sugu ni
Toi sigute, tama tanaino

Bunny style, kono mamaja tamenano
Yawana ay jama ta tarinai
Love is so sweet, akai hito mi ninomida
Save me, save me
Bunny style, amai wa nani kakeru o
No kareru nimo wo hossoino
Meto meto tettote hanasenai dena
Stay with me, stay with me

Bunny style, bunny style oh
Bunny style, bunny style
Bunny style, baby bunny style
Baby bunny style, baby bunny style

Noni hitori sija namida samijite
Munagara ita totte shi a enjisoyo
(Too much, too too much)
No no ai mai nattai do not
Surenai anata wo kurare tai
(Tonight, to to night)

Aitai no, hana renaide
Moutto zutto, soba ni itte

Bunny style, anino mama no watashi
Yowanaay zoma mo wanaino
Love is so sweet, nakaini mi sesaya itte
Stay with me, stay with me

Bunny style, bunny style oh
Bunny style, bunny style

To be my sweet dream
To take all this time
My ekomonoino lominis
Ittasura nako emo siwasa
Haruto oh sleep sleep
Futari it’s so game
Don’t wuchi won’t my basoba

Watshino wagamai mama kitte yo
Love me Bunny, Love me Bunny
Onegai hottote naideyo
Love me Bunny, Love me Bunny

Bunny style, kono mamaja tamenano
Yawana ay jama ta tarinai
Love is so sweet, akai hito mi ninomida
Save me, save me
Bunny style, amai wa nani kakeru o
No kareru nimo wo hossoino
Meto meto tettote hanasenai dena
Stay with me, stay with me

Bunny style, bunny style oh
Bunny style, bunny style
Bunny style, bunny style oh
Bunny style, bunny style
Bunny style, baby bunny style