Dark places

Tech N9ne

vistas 48

Ceza, Tech N9ne, From Turkey to Missouri, very very dark places, Exodus,insanious, nocturnus

Ýki arada bir deredeyim, iki ileri bir geri gözümü açtým ama nafile artýk býrakýn peþimi bana çatmayýn, Tech N9ne ve Ceza en alt kattayýz Ýþte kaderim bu ya, güzel olan her þey bir rüya, bu karanlýkta yolumu bulamazsam gözümü kapatýrým tanrýmla konuþurum ben hallelujah, geriye dön bak, yol uzun hep dark, kararýr her bir gün, nerede dostlar, kimsenin aklýna gelmez ölüm ama hepimizi bekler kara bir toprak, ne önümü görürüm her yer karanlýk nede yolumu bulurum ama saðlam bastým bana gözü kötü bakana damga bastým haydi faka basmadan as varsa bas, biçimi bozulur rapine güvenen herkesin, biz þaþýrtýrýz ötekileri boþ verin. Missouri Kansas, Ýstanbul tam gaz, adýmýz anýlýr yere serilir atlas, ýþýðým rapti benim, ýþýðým annemdi, ýþýðým tekti benim, gerisi nefretti, karanlýk yerler adreste belli, beni beklemeyin trene ben gittim

(Nakarat)
Her gün ayný, günün farký yok, günden gün ayný gibi ayný þov, sizlerden önce gelir her bir flow, bizden söz edip durur her bir toy, Bak gene ayný karardý her yer, biz razýyýz ama kaçýn derler, gözle görülmez dikenli teller adresimiz ayný karanlýk yerler

[Tech N9ne]
When i open my eyes in the morning feel like i never had'em open the room is hella dim, and can't see i am looking infront of me, dark as it wanna be, when i am gonna be free, stuck in a rut and can't be, darkness gotta be the devil that be sparkin this could it be permanently navcalpetic, sleep but awake the weak marks a deathwish creep put the tweek to heat spark the method I don't se nada i do not wanna suffer, no more if i don't gotta, maybe i should get on my knees and talk to Allah,bismallah, then pop the medulla o blongotha rage, feel like i am in a cage, imma try to go back to my younger days mama way in the day when i was raised calmer now in present i wanna blaze the lama, Techa nina, everybody know i am sick in my encephalon, mentally lebennon, best step with pep if you can't heaven on, cause my hell's off the chain with to aim at the brain or get of the crane cause i'm awfully brane not the same man ashamed cause i share thoughts with sam hain, Sick in the head ways to blaze ya don't wanna fuck with ttech n9ne and ceza wicked is the way that we kick it it gets major rip it up from missouri to turkey amaze ya, As dark as they come, bark and they run making they heart race a tech nina & ceza stuck in a daze we live in a dark place a

(Nakarat)
Her gün ayný, günün farký yok, günden gün ayný gibi ayný þov, sizlerden önce gelir her bir flow, bizden söz edip durur her bir toy, Bak gene ayný karardý her yer, biz razýyýz ama kaçýn derler, gözle görülmez dikenli teller adresimiz ayný karanlýk yerler

Bizi dibe çeken ipi keselim, eselim hadi deli gibi, meselemi güzelim yürümek, önümüze geleni ezelim, ölümüne gezelim en dark yerde, kurþuna mý dizilelim, hayýr pes etmek yok korku yok, kandýk her gün ayný film ayný þov, kandýk sanki hiç ders almadýk karanlýk yerler hep adres ayný, fala baktý medyum geleceðimi gördü, geçmiþi yaþamadan anýlar birikti, bir çok piç benim silinmemi ister, onlarý doktor kevorkian paklar, isimsiz kalmýþ, biçimsiz, salmýþ kendini verimsiz kýraç tarlalara sümbül ekilmez, Missouri'ye kadar elimize su dökülmez, çocuktum ufaktým benim korkum okuldu, önümüze gelene bir tekme vururduk, buz gibi geldi ve geçti soðuktu sabahçý olur yada dayak yerdik, bana alýþamadý hiç kimse ne cüssesi yetti, nede ben adam oldum ne kara bir tahta ne bir tebeþir deðil sadece bir mikrofon bana gerekir

(Nakarat)
Her gün ayný, günün farký yok, günden gün ayný gibi ayný þov, sizlerden önce gelir her bir flow, bizden söz edip durur her bir toy, Bak gene ayný karardý her yer, biz razýyýz ama kaçýn derler, gözle görülmez dikenli teller adresimiz ayný karanlýk yerler