Hey lady, are you going
Da, da, da, da, da, down?

Hey lady, are you going
Da, da, da, da, da, down?
No matter what you say or what you do
You're going da, da, da, da, da, down

Are you going up or going down?
Hey lady, are you going
Da, da, da, da, da, down?

ue e mairimasu shita e mairimasu
shimaru doa ni oki wo tsuke kudasai
tsugi wa jigoku ni tomarimasu
Going up, going down
Going up, going to hell, yeah

chika nisen kai massakasama
riaru ni harijigoku no furoa desu
dakara itsumo inochigake
Going up, going down
Going up, going to hell, yeah

Hey lady, are you going
Da, da, da, da, da, down?
No matter what you say or what you do
You're going da, da, da, da, da, down

ue e mairimasu shita e mairimasu
shimaru doa ni oki wo tsuke kudasai
tsugi wa jigoku ni tomarimasu
Going up, going down
Going up, going to hell, yeah

chika nisen kai massakasama
riaru ni harijigoku no furoa desu
dakara itsumo inochigake
Going up, going down
Going up, going to hell, yeah

ue e mairimasu shita e mairimasu
ue e mairimasu shita e mairimasu
Going up, going down
Going up, going to hell, yeah

ue e mairimasu shita e mairimasu
dakara itsumo inochigake
Going up, going down
Going up, going to hell, yeah

Add to playlist Size Tab Print Correct