Feliz Navidad

Boney M.

views 178

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y felicidad

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y felicidad

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y felicidad

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y felicidad

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y felicidad

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y felicidad

I wanna wish you

Add to playlist Tamanho Tab Print Correct