vistas 317

'M morà perto di mar
Perto di mar cu ceu
Longe di boca dess mundo
Na ess silencio mi cu nha cretcheu

Bia di meu
Bem nha cretcheu
Bem pa nô bem morà
Perto di mar
Ta namorà
Longe di boca dess mundo

Mar bem contà-me ess bô distino
Ess bô distino 'sim c'ma meu
Nôs vida é rolà n'areia
Sô ta braçà sô ta beja bô cretcheu