Photo of the artist Coldplay

بنی آدم (Children of Adam)

Coldplay


banī ādam a'zā-ye yek pey-karand
ke dar āfarīn-aš ze yek gowhar-and
čo ‘ozvī be dard āvarad rūzgār
degar 'ozvhā-rā na-mānad qarār
to k-az mehnat-ē dīgarān bīqam-ī
na-šāyad ke nām-at nahand ādamī

May there be peace and love and perfection
Throughout all creation, through God
May there be peace and love and perfection
Throughout all creation, through God

gi nwa nke chukwu, gini ka ina ekwu
n'ihi ihe nile
nke chukwu mere

Add to playlist Size Tab Print Correct
Written by: Alice Coltrane / Chris Martin / Guy Berryman / Harcourt Whyte / Jonny Buckland / Will Champion · This isn't the songwriter? Let us know.
Sent by Bardigang
Did you see an error in the lyrics? Send us your correction.