vistas 180
Foto del artista Dong Bang Shin Ki

Angels We Have Heard On High

Dong Bang Shin Ki


Jigughi nophushin iye tansenghashimul allinun
gorughan chonsaui muri chonsangumag norehane

Gloria in excelsis deo
gloria in excelsis deo

Uriege oshin juyo chanmi yonggwang badusoso
hyongjedura oso moyo yonggwange nore buruse

Gloria in excelsis deo
gloria in excelsis deo