vistas 21

Yamabukiiroto aonoikeni
Benimurasakino kaben ochiru
Ureinokotonowa awareto matte
Shinjimano minamoni kokoro utsurou
Hanawa chirijiri hakanakutomo
Benimurasakino kaben otosu