Gayatri Mantra

Deva Premal

views 44.633

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

Add to playlist Tamanho Tab Print Correct