Photo of the artist Discus

Lamentation & Fantasia Camelantronique

Discus


[A. Lamentation]

Aha -a - I -e
Aha-a-I-e
Aha-I-a-o
Ow - oh - yeah - oh
Wow - yeah

[B. Fantasia Gamelantronique]

E - ya - e - yo
A-a-a-u-o-a-e
I-a-e-o
I-a-e-u-a-o

Aaaaaaaaaoooo
Aaaaaaaaaa - Aa - Aa - Aaaaaaa
Aaaaaaaaaoooo

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct