views 50

Bože, Bože...
Di baš ja, od svih sretnih cigana
da se rodim baš kad zadremaš,
da me ne blagosloviš,
nikad ni ne osloviš,
dok za nekim,
makar kakvim
vašar raspremaš.

24 dinara dužan sam kod mlinara
kod kovaèa ne smem svraæati
juri me duæandžija,
šviæka za mnom kamdžija
jedva imam svirce plaæati.

Za mnom cika, za mnom potraga,
a preda mnom put za dovraga
bar da mi je fiæok rakije
tu bi moglo da se sakrije.
Još kad onda svirci nagare
sve æu dati, sve æu propiti,
samo neæu moje malo magare
s belegom na levoj kopiti.
Niko mene ne zna slušati
ko moj verni drugar ušati,
zamnom iæi i sanjariti,
a ne kvariti....

Bože, Bože...
Di baš ja od svih spretnih cigana
naspram zvezda da se zagubim,
dok sam konje pojio
vrag je drum prespojio
on je hteo da se u nju belu zaljubim...
Ej...

Samo ako išta znam,
onda znam da budem sam,
tu sam isti na mog ujaka,
lula i kabanica,
britva i brojanica,
a prijatelja ko u kurjaka...

Za mnom cika, za mnom potraga,
a preda mnom put za dovraga
bar da mi je fiæok rakije
tu bi moglo da se sakrije.
Pa kad svirci nagare,
zadnji groš æu propiti,
ali ne dam magare
s belegom na levoj kopiti.
Di je da je neka je
samo nek daleka je,
da je duže trajalo
ne bi valjalo.

Bože, Bože...
Di baš ja od svih grešnih cigana,
da padnem na sitnim gresima.
Ne daš mi je videti
i to od ruke ide ti,
mora da je besposleno
na nebesima...

Stiæu sutra do mraka
do komšijskog oblaka,
pod njim æu se opet roditi,
nisi ti na nebu sam
bogova je povazdan,
s nekim æu se veæ nagoditi.

Za mnom cika, za mnom potraga,
a preda mnom put za dovraga
bar da mi je fiæok rakije
tu bi moglo da se sakrije.
A kad svirci nagare,
zadnji groš æu propiti,
ali ne dam magare
s belegom na levoj kopiti.
Kog sad ljubi sanjiva
kad se dan razdanjiva
kom sad zamke postavlja
kog li noæas ostavlja...

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct