views 16

Za¾úBil Sa Chlapec

Elan


Za¾úbil sa chlapec,
tak už sa to stalo
Èo sa vlieklo krokom
Beží teraz cvalom
Za¾úbil sa chlapec
Trocha ho to vzalo

Taký malý zmätok
Rozkvitol mu v duši
To èo by chcel vedie,
Zatia¾ iba tuší
Za¾úbil sa chlapec,
Až mu horia uši

Všetky krásne slová
Pod jazykom driemu
Chce ti to poveda
Má však ešte trému

Zatia¾ sa len uèí
Odkia¾, kam a kade,
Ako sa má chodi
Po tenuèkom ¾ade

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba
Dúfam, že ho chápeš

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec

V duchu bol už s tebou
V sladkom šere kina
To¾kokrát a videl
A zrazu si iná
Za¾úbil sa chlapec
Èia to bude vina

To¾ko tvárí v dave
Len jedna je tvoja
Ve¾a rúk je prázdnych
Len dve sa však spoja
Iba tí sa tretnú
Ktorí o to stoja

Za¾úbil sa chlapec,
Tak už sa to stalo
Za¾úbil sa chlapec
Trocha ho to vzalo

Taký malý zmätok
rozkvitol mu v duši
Za¾úbil sa chlapec,
Až mu horia uši

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba
Dúfam, že ho chápeš

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec

Chcel som ti poveda
Nesmelo a skromne
Že tá pieseò bola
O tebe a o mne
O tebe a o mne
O tebe a o mne
O tebe a o ...

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct