Activa tu suscripción y di adiós a los anuncios

Activar
vistas 16

Za¾úBil Sa Chlapec

Elan

Za¾úbil sa chlapec,
tak už sa to stalo
Èo sa vlieklo krokom
Beží teraz cvalom
Za¾úbil sa chlapec
Trocha ho to vzalo

Taký malý zmätok
Rozkvitol mu v duši
To èo by chcel vedie,
Zatia¾ iba tuší
Za¾úbil sa chlapec,
Až mu horia uši

Všetky krásne slová
Pod jazykom driemu
Chce ti to poveda
Má však ešte trému

Zatia¾ sa len uèí
Odkia¾, kam a kade,
Ako sa má chodi
Po tenuèkom ¾ade

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba
Dúfam, že ho chápeš

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec

V duchu bol už s tebou
V sladkom šere kina
To¾kokrát a videl
A zrazu si iná
Za¾úbil sa chlapec
Èia to bude vina

To¾ko tvárí v dave
Len jedna je tvoja
Ve¾a rúk je prázdnych
Len dve sa však spoja
Iba tí sa tretnú
Ktorí o to stoja

Za¾úbil sa chlapec,
Tak už sa to stalo
Za¾úbil sa chlapec
Trocha ho to vzalo

Taký malý zmätok
rozkvitol mu v duši
Za¾úbil sa chlapec,
Až mu horia uši

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba
Dúfam, že ho chápeš

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec

Chcel som ti poveda
Nesmelo a skromne
Že tá pieseò bola
O tebe a o mne
O tebe a o mne
O tebe a o mne
O tebe a o ...

Agregar a la playlist Tamaño Cifrado Imprimir Corregir Enviar la traducción

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Elan e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500

Posts relacionados Ver más en el blog


Opções de seleção