views 30

Odpus Mi LáSka

Elan


Odpus mi láska, že som bol zlý,
že som sa flákal a prive¾a pil
Odpus mi láska, pár posledných dní,
keï som sa hádal a po krèmách bil

Odpus mi láska, že pridlho spím,
že to¾ko zívam a spievam a hrám
Odpus mi láska tých nieko¾ko dní,
keï som si lietal bez teba sám

Ja dobre viem láska, že som strašné èíslo
a že život so mnou je príšerný boj
tak odpus mi láska, že to tak vyšlo,
že musím by asi už naveky naveky naveky naveky tvoj

Odpus mi láska, že ti dávam tak málo,
prosím a láska, trošku ma cháp
Odpus mi láska to zlé, èo sa stalo
prepáè mi láska, že som proste chlap

Hej pretože láska, pred pekelnou bránou
už èakajú drábi a chcú si ma vzia
tak povedz im láska, že nemajú nárok
a že ty ma nemôžeš nikomu nikomu nikomu na svete da

A keby aj nebo spadlo a Zem
sa zaèala toèi opaèným smerom
a keby sa už naozaj nièomu nièomu
na tomto svete nedalo veri,
jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko,
moja sestra, môj najmilší priate¾
a moja žena.
Lebo to, èo je medzi nami je
jedineèné, neopakovate¾né a veèné.

Ja dobre viem láska, že som strašné èíslo
a že život so mnou je príšerný boj
tak odpus mi láska, že to tak vyšlo,
že musím by asi už naveky naveky naveky naveky tvoj

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct