vistas 4.206

Che guata jhagüi ayuvo peteï pyjharevé pe
che ruvaitï pococa re co tuyá rïrï pa mí;
cherechá rejhe voí oguapy pe tape yképe
jha ayujhú co caraí, ñaimo´ãva guyrati.

Buenos días jha´é ichupé pe jhendápe añemboyávo
che sombrero aipe´á jha aguajhé aipo yopy
Güendía jhina che ra´y jhe´í cheve opu´avo
jha che póre ipoyáïvo, jhetymá ñezú yevy.

(¡Aicheyara!) jha´é che mbegüemi che py´a pype
ajhechá co tujami etereí nga icane´ó
jha iyïkere ma aguapy laurel mi yero´á guype
jha iñe´éma añandú oitypecá che corazö.

.....

-Checo jhina che ra´y veterano del setenta
upe guerra ramo ché veinte año aroguatá
jha orejhegüí cu oicó vaecué upe Batallón 40
cu "Caballería lancero" tembiguái kyjhïye jhá.

-¿Jhetamí pa nde che rú upero la ñande cuera?
¡Mamópico che ra´y! cinco mil eté roimé:
jha aliado veinte mil, en columna jhenyhéva
cu tucúicha opa oyo´ari opytava i cuzugué.

Ndeco oimene che buen hijo, rejhecharö che tuyáma
co´ã ndeve amombe´úva icatú nde reroviai
pero aveí icatúnte, cuatiápe rejhecháma
mamó mamópa raca´é pe alianza aú ocái.

Jhetá mi co nde mitã che ajhechá jhendy jha ogueva
co che retã racjhupápe jheta ara mi ndakéi
jha amó Curupayty pe royapó la ipotingueva
El veintidós de setiembre del año sesenta y seis.

.......

Co´etï soró guivé rojhechama upe jhysyiva
aipó escuadra brasilera ñande y´re ojhu´a´í
jha uperö la ñande trompa Sargento Cándido Silva
i corneta pe ombopú: Camiseta pyta´í.

Ñaimo´ánte aipo juicio oitypátava pe ara
upe piña jha metralla amandáu cha ocucúi
camiseta pytá´í ndoicuaávai aicheyara
jha upe ore artillería, mbovy'mi ndo pytu´ui.

-Jha co´aga pa che rú, ¿mamoité rejhó reína?
-carai cuera rendápe paraguaïpe sapy´a
aguajhëne agã jheránte na mombyry veima jhina
pytu´ú tu´ú pe ajhata che cangy co nde mitã.

-Jha neí mante che rú: ne ñe´ë opytá che acãme
jhetaité mba´é porã nde yurú gui ajhendú
nde aveí reyojhúma, sesenta y seis año jhápe
nde loá vaerã oime peteí mita´á pyajhú.