Doði u ponoæ - proði niz skaline
Ako se nisi drugom obeæala
Za tobom noæas plaèu mandoline
Najlipša ružo ikad procvitala


Lipa si, lipa, anðeli ti slièe
Lipa si, lipa, usne tvoje lièe.
Jubi me, jubi i kad zora sviæe
Sa neba pada po nama cviæe,
Sa neba pada po nama cviæe.


Doði u ponoæ - proði kraj fontane
Da misec vidi tvoje lipe oèi
A ti mu reci da ih èuvaš za me
I da æeš noæas meni vilo doæi

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct