Most played

See all
 1. Kiseki
 2. Ai Uta
 3. Issho Ni Ikou
 4. Hana Uta
 5. Itsumo Itsu demo
 6. Okuru Kotoba
 7. Orange
 8. Aiueongaku
 9. Popopopopose
 10. Kachi Doki
 11. UR Not Alone
 12. Kuchibue
 13. Weeeek
 14. Hello Kagerou
 15. Haruka
 16. 2/7 No Junjo Naki Junjou
 17. Day by Day
 18. Every
 19. Ez
 20. Fubo Uta