views 27

NepoznáM

I.m.t. Smile


Nepoznám krajšie hviezdy ako tie,
ktoré sú v tvojich oèiach ukryté.
Pro svetle ktorých noc je ako deò,
a len spánok ¾ahuèký vie im ponúknu tieò.
Nepoznám krajšie slová ako tie,
ktorými vždy moju hlavu popletieš.
Vychádzajú z dvier tvojich pier,
bozk je k¾úèom jediným,ktorým ich zamknú viem.
Nepoznám...
Nepoznám krajšie vrchy ako tie,
ktorýni máš svoje telo ozdobené.
Pri výstupe na ne ustanem.
Budem sa po nich túla, kým nebudú zmapované.

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct