Most played

See all
 1. Maid
 2. Plantation
 3. Anzen Pin
 4. Chimidoro
 5. Chocolat
 6. Daichi
 7. Doseikoku
 8. Hadaka
 9. Heart
 10. Hebi Ichigo
 11. Hime Matsutake
 12. Hone
 13. Honoo
 14. Ichuufuku
 15. Jueki
 16. Kabi
 17. Kagi
 18. Kandzume
 19. Kedama
 20. Kedamono