visualizaciones de letras 35.844

Moonchild

King Crimson

Call her moonchild
Dancing in the shallows of a river
Lonely moonchild
Dreaming in the shadows of a willow

Talking to the trees of the cobweb strange
Sleeping on the steps of a fountain
Waving silver wands to the night-bird's song
Waiting for the Sun on the mountain

She's a moonchild
Gathering the flowers in a garden
Lovely moonchild
Drifting in the echoes of the hours

Sailing on the wind in a milk white gown
Dropping circle stones on a Sun dial
Playing hide and seek with the ghosts of dawn
Waiting for a smile from a Sun child

Agregar a la playlist Tamaño Acordes Imprimir Corregir
Compuesta por: Greg Lake / Ian McDonald / Michael Giles / Robert Fripp. ¿Los datos están equivocados? Avísanos.
Traducida por Ramiro. Subtitulado por rafael y Deborah. Revisiones por 4 personas . ¿Viste algún error? Envíanos una revisión.


Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de King Crimson e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500


Opções de seleção