Judas (DJ White Shadow Remix)

Lady Gaga

views 498

Judas! Judaas Judas! Judaas
Judas! Judaas Judas! Judaas
Judas! Judaas Judas! Judaas
Judas! Judaas Judas! GAGA

Oh oh oh oh
I'm in love with Judas

Judas! Judaas
Oh oh oh oh

I'll bring him down, bring him down, down
A king with no crown, king with no crown

Judas! Judaas Judas! Judaas
Judas! Judaas Judas! Judaas

Add to playlist Tamanho Tab Print Correct