vistas 248

No Laundry

Linkin Park


No Laundry

goddamn it, i'm not gonna do, no, laundry
say 'goddamn it', i'm not gonna do no laundry
everybody knows
i don't do no goddamn clothes
laundry

ain't gonna do no laundry
bitch