views 58

Ar Tai Butum Tu

Andrius Mamontovas


Jeigu man liktø tiktai viena diena
Ir toje dienoje - tik valanda
O toje valandoje - tik akimirka
Kurioje bûtum tu vël pas mane


Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?
Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?


Að iðeièiau lengviau po tos dienos
Ir po tos valandos ir akimirkos
Kurioje bûtum tu vël pas mane
Pas mane akyse ir delnuose


Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?
Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?


Kai man liks tik diena ir valanda
Ir kai liks tiktai ta akimirka
Kurioje bûtum tu vël pas mane
Kas man uþmerktø akys su ðypsena


Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?
Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?
Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?
Ar tai bûtum tu? Ar tai bûtum tu?

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct