Photo of the artist Marshmello

Set Me Free (feat. Bellecour)

Marshmello


Set me free, set me free
Set me free, set me free
Set me free, set me free
Set me free, set me free free free free free free free free
Free free free free free free free free free free
Free free free free free free free free free free

Set me free
Set me free
Set me free (set me free)
Set me free (set me free)
Set me free

Set me free, set me free
Set me free, set me free
Set me free, set me free
Set me free, set me free free free free free free free free
Free free free free free free free free free free
Free free free free free free free free free free

Set me free
Set me free
Set me free (set me free)
Set me free (set me free)
Set me free

Add to playlist Size Tab Print Correct