Bitch you rock, get up,get your way
Bitch you rock, get up,get your way
Bitch you rock, get up,get your way
Bitch you rock, get up,get your way yeah!!

Swing summer,ice cream get your mega lover!
Suppin glamour, speak at your!mega lover!
Pink shuraba,speak at your mega lover
Anikiloversign

Swing summer, ice cream mega lover!
Suppin glamour, speak at your mega lover!
Pink shuraba,speak at your mega lover
Anekiloversign

Cho blue damare! You ganna sex appeal people mesu
Zetsubou butsukeno netsu ban
Fuyu bankai yuutsu natsukuru fuankan lady
Nureba nebaneba death paint
Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran suspence
Mero mero ero playgirl! Playgirl!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Disco de kone orei

Daremo karemo harikiri mousou
Fullu bikini kirete tousou
Toropicalu nen nen jyusho ozone souzone muzan bisan
Arema matsuride kousou
Demise garamino rantou
Tekitano niichan neechan boromouke suru master~

Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran suspence
Mero mero ero playgirl! Playgirl!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Disco de kone orei

Hey irero reibou
Cherry goin to bed
Good bye ero saibou
Heroin damn is too late

Modai little boy
Detsumarino moui
Omae labu rironsae saino
Mousou atsumare genmetsu toumeino rain
Tada itsumo ore furaren in my room

No make floor e
Kibun wa star rame
Yukata furin dalin
Ima roman rock honey
Oh radio baku on wa mabetsumi iro
Minna fall in love
Exotic party shakeyourbody!
No bra afure kuroku samma~year!

Swing summer,ice cream get your mega lover!
Suppin glamour, speak your mega lover!
Pink shuraba, speak your mega lover
Anikiloversign

Swing summer,ice cream get your mega lover!
Suppin glamour, speak your mega lover!
Pink shuraba,speak your mega lover
Anekiloversign

Cho blue damare! You ganna sex appeal people mesu
Zetsubou butsukeno netsu ban
Fu~yu bankai yuutsu natsukuru fuankan lady
Nureba nebaneba death paint

Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran suspence
Mero mero ero playgirl! Playgirl!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Discode kone onrei

Hamige ninmari dosukebe break~o
Kagomemo mome ketsu mouletsuno parade
Are ganeyare bikini torade
Hanabi agare baka oreno koumon e

Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
Mero mero ero playgirl! Playgirl!
H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
Discode kone onrei

Hey irero reibou
Cherry goin to bed
Good bye ero saibou
Heroin zenmetsu late

Modai little boy
Detsumarino moui
Omae labu rironsae saino
Mousou atsumare genmetsu toumeino lain
Tada itsumo ore furaren in my room

No make floor e
Kibunwa star rame
Yukata furin da~lin
Ima roman rock honey
Oh radio baku onwa mabetsumi~iro
Minna fall in love
Exzotic party shakeyourbody!
No bra afure kuroku samma year!

Swing summer,ice cream get your mega lover!
Suppin glamourr, speak your mega lover!
Pink shuraba, we get your mega lover
Anikiloversign

Swing summer,ice cream get your mega lover!
Suppin glamour, speak your mega lover!
Bitch lover, we get your mega lover
Anekiloversign

Bitch you rock get up get your way
Bitch you rock get up get your way
Bitch you rock get up get your way

Viva! Viva!

Living is money, yeah.

Add to playlist Size Tab Print Correct