Ou mata e matagi
Ou loto mamaina toa
Manatu atu
Taku pelepele
Pa mai to mafanafanaga
Saolotoga tenei

Manatunatu
Ki tamafine

Maua ai te lumanai
Ki tamafine
Ou mata e matagi

Add to playlist Size Tab Print Correct