views 12.378

Lift Me Up

Moby


Plain talking (plain talking)
Take us so far (take us so far)
Broken down cars (broken down cars)
Like strung out old stars (like strung out old stars)

Plain talking (plain talking)
Served us so well (served us so well)
We traveled through hell (traveled through hell)
No, how we fell (oh, how we fell)

Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)
Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)

Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)
Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)

Plain talking (plain talking)
Making us bold (making us bold)
So strung out and cold (so strung out and cold)
I'm feeling so old (feeling so old)

Plain talking (plain talking)
Has ruined us now (has ruined us now)
You never know how (you never know how)
Sweeter than thou (sweeter than thou)

Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)
Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)

Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)
Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)

Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)
Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)

Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)
Lift me up, lift me up
(Higher, now I'm up)

Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)
Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)

Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)
Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)

Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)
Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)

Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)
Lift me up, lift me up
(Oh, la, la, la, la)

Add to playlist Size Tab Print Correct