Za Zamknietymi Oczami

Myslovitz


Tylko zamkne oczy, zrobie jak chcesz, strach
Udaje ca³y czas
Tak niezwykle rzadko chce mi sie œmiaæ, strach
Je¿eli to coœ da
Fantastyczny pomys³ na ¿ycie mam, strach
Ty dobr¹ rade masz
Sugerujesz "nie", chce zrobiæ "tak", strach
Przez wielk¹ dziure w drzwiach
Publikuje wszystko, zobacz to ja, strach
Po cichu wpadam w z³oœæ
Ju¿ nie moge d³u¿ej patrzeæ i staæ, strach, strach
I znowu szukam s³ów
By wykrzyczeæ wszystko "nie lubie was", strach

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct