Day, baum bay do babn du
wi bau m ba du m ba sam
sam ba baum bu bä d
sä sab sab sabn sä da da
sabidab dubidu sabidab sabidubdadndidad
sdabibab dubibda
sabidab ´s´ábindad di da
sabidab subidab sabididudndidad treema di duuuuu
widaaab widuuuuu

shabididab widuuuuuuuuu.............
..............
.........

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct