vistas 34

Posible

Rivermaya


posible kayang labanan
ang agos ng paghamon
mabuwal at madapa man
sabay tayong aahon
posible kayang mabura
alinlangan sa sarili
ang tapang sa loob makikita
taglay mo ang dougong bayni

soung, laban, 'wag uurong
pakinggan sa 'young puso

ang sigaw na dati'y bulong
sulong laban, 'wag uurong
pakinggan sa 'young puso
ang sigaw dati'y bulong

posible

posible kayang matikman
tamis ng gintong minimith
sa kagat ng bawat laban
magtatagumpat kang muli

soulong, laban, 'wag uurong
pakinggan sa 'young puso

ang sigaw na dati'y bulong
posible

soulong, laban, 'wag uurong
pakinggan sa 'uoung puso

ang sigaw na dati'y bulong
posible

soulong, laban, 'wag uurong
pakinggan sa 'uoung puso
ang sigaw na dati'y bulong
posible

soulong, laban pilipino
pakinggan sa 'uoung puso
ang sigaw na dati'y bulong, oh
posible,posible,posible, oh