Activa tu suscripción y di adiós a los anuncios

Activar
vistas 21.526

Like a Tattoo

Sade

He told me sweet lies of sweet loves
Heavy with the burden of the truth
And he spoke of his dreams
Broken by the burden
Broken by the burden of his youth

Fourteen years, he said
I couldn't look into the Sun
She saw him laying at the end of my gun
Hungry for life
And thirsty for the distant river

I remember his hands
And the way the mountains looked
The light shot diamonds from his eyes
Hungry for life
And thirsty for the distant river

Like the scar of age
Written all over my face
The war is still raging inside of me
I still feel the chill
As I reveal my shame to you
I wear it like a tattoo

I wear it like a tattoo
I wear it like a tattoo

Traducción Agregar a la playlist Tamaño Cifrado Imprimir Corregir
Compuesta por: Stuart Matthewman / Sade / Andrew Hale. ¿Los datos están equivocados? Avísanos.
Traducida por Mirella. Subtitulado por Nuryelle. Revisión por Mlarrea. ¿Viste algún error? Envíanos una revisión.


Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Sade e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500

Posts relacionados Ver más en el blog

Opções de seleção