views 372

Pastrè dè délaï l'aïo,
As gaïré dè buon tèms?
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.

Pastré lou prat faï flour,
Li cal gorda toun troupel.
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.

Pastré couci foraï,
En obal io lou bel riou!
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô

Translation:

Shepherd across the river,
You're hardly having a good time,
Sing baïlèro lèrô
No, I'm not,
And you, too, can sing baïlèro

Shepherd, the meadows are in bloom.
You should graze your flock on this side,
Sing baïlèro lèrô
The grass is greener in the meadows on this side,
baïlèro lèrô

Shepherd, the water divides us,
And I can't cross it,
Sing baïlèro lèrô
Then I'll come down and find you,
baïlèro lèrô

Add to playlist Size Tab Print Correct