Sen istedin diye deðil seni sevdiðim için
Sen aldattýn diye deðil ben inandýðým için

Karþýlýk beklemeden, sitem mitem etmeden
Razý olup herþeye, kapris mapris demeden
Sabah akþam gece gündüz hiç þikayet etmeden
Kulun oldum kölen oldum hiç baþýna kakmadan

Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna
Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna

Gözlerim görmezdi asla senden baþka birini
Düþüncemde bile yaþadýðým senin sevgindi

Dýr dýr výr výr etmeden, herþeye raðmen küsmeden
Çapkýnlýklarýna bile sesimi çýkarmadan
Aylar yýllar günler geçti rengim ruhsarým soldu
Deðer miydi senin için ah gençliðim mahvoldu

Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna
Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna

Sen istedin diye deðil seni sevdiðim için
Sen aldattýn diye deðil ben inandýðým için

Karþýlýk beklemeden, sitem mitem etmeden
Razý olup herþeye, kapris mapris demeden
Sabah akþam gece gündüz hiç þikayet etmeden
Kulun oldum kölen oldum hiç baþýna kakmadan

Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna
Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna

Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna
Of yeter artýk býktým senden çek git Allahaþkýna
Palavraya doydum artýk atma Allahaþkýna

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct