views 22

Adý Menekþe

Sezen Aksu


Bu þehrin meydanlarýnda, garýnda, rýhtýmýnda
Sensizlik bir türlü yakamý býrakmýyor
Bütün duraklarda, kahvelerde
Büyük küçük yalanlarýn
Dönüp dönüp vuruyor ansýzýn beni
Vuruyor yerden yere

Yok ettim salýndýðýn billur aynalarý
Þimdi uzun uykularýn tam zamanýdýr
Bir yorgan misali örtündüm yalnýzlýðý
Bu yýl da aþk buraya hiç uðramadý

Silinsin izim, hiçliðim sokakta kalsýn
Gölgemi yakýn, bu dünya beni yok saysýn
Emanet ettim býraktýðýn her þeyi
Dedim siz susuz býrakmayýn menekþeyi

Silinsin izim, hiçliðim sokakta kalsýn
Gölgemi yakýn, bu dünya beni yok saysýn
Emanet ettim býraktýðýn her þeyi
Dedim siz susuz býrakmayýn menekþeyi

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct