views 99

Bir gün dönüp bakýnca düþler
Ýçmiþ olursa yudum yudum yudum yýllarýný
Aðla, aðla Firuze aðla
Anlat bir zaman ne dayanýlmaz güzellikte olduðunu

Kýskanýr rengini baharda yeþiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlý bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buðusu gibisin sen Firuze

Kýskanýr rengini baharda yeþiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlý bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buðusu gibisin sen Firuze

Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgar gibi
Gözlerinde telaþ, yýllar sence yavaþ
Acelen ne bekle Firuze

Bir gün dönüp bakýnca düþler
Ýçmiþ olursa yudum yudum yudum yýllarýný
Aðla, aðla Firuze aðla
Anlat bir zaman ne dayanýlmaz güzellikte olduðunu

Acýlý bir bakýþ yerleþirse eðer
Kirpiðinin ucundan gözbebeðine
Herþeyin bedeli var, güzelliðinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze

Acýlý bir bakýþ yerleþirse eðer
Kirpiðinin ucundan gözbebeðine
Herþeyin bedeli var, güzelliðinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze

Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgar gibi
Gözlerinde telaþ, yýllar sence yavaþ
Acelen ne bekle Firuze

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct